USN Skip to Content USN Skip to Footer

Contact

secretariaat@scolix.nl 
020-737 00 61

 

Vraag 1

Op welke manier komt de Code Goed Toezicht terug in uw zelfevaluatie-instrument of in uw aanpak?

Onze Spiegels+ is geheel ontworpen vanuit de code Goede Toezicht, waarbij de sectorcodes PO, VO, MBO en HBO eveneens zijn meegenomen in de afzonderlijke versies van de Spiegels+. Onze dienstverlening omvat een drietal vragenlijsten (twee voor de RvT en één voor de bestuurder(s), een uitgebreid instellingsrapport en een individuele rapportage, een dialoogsessie van één dagdeel waarin het instellingsrapport wordt besproken en een zg. ‘opbrengstennotitie’ naar aanleiding van de dialoogsessie.

Vraag 2

Geef 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien dat de Code Goed Toezicht in het instrument of in uw aanpak terugkomt.

Eerste voorbeeld: wij rapporteren in welke mate een RvT voldoet aan de onderdelen die voortkomen uit de 7 hoofdthema’s vanuit de Code.  Wij doen dat op detailniveau, maar ook in een samenvattende grafiek (zie voorbeeld hier onder):

 
Tweede voorbeeld: op basis van de compliance eisen wordt een rapportage verzorgd naar de mate waarin de leden van de RvT van mening zijn dat ze voldoen aan in de code genoemde eisen. Zie onderstaand een voorbeeld van zo’n rapportage: 

Derde voorbeeld: in de Spiegels+ wordt gekeken naar de mate van zelfreflectie en ontwikkeling/ scholing van de leden van de RvT. Hierin zitten ook een aantal elementen die tot de boardroom dynamices kunnen worden gerekend. Onderstaande grafiek is daarvan een voorbeeld: 

Vraag 3

(Op welke manier) besteedt u in uw zelfevaluatie-instrument aandacht aan de wetenschappelijke inzichten over boardroom dynamics zoals bijvoorbeeld blinde vlekken, groupthink, defensiviteit, informele besluitvorming en andere psychologische processen?

De boardoom dynamics komen in de Spiegels+ vragenlijsten aan de orde en worden uitgebreid besproken in de dialoogsessies waarin de resultaten van de rapportage aan de orde worden gesteld. Naast de genoemde thema’s zoals blinde vlekken, defensiviteit, informele besluitvorming komen onder mee aan de orde: beeldvorming, (zelf)overschatting en vooroordelen. Door de vergelijking met hulp van de drie vragenlijsten (a. zelfbeeld, b. beeld van de RvT als team en c. beeld van de bestuurder) staat de dynamiek in het team en de samenwerking met de bestuurder(s) centraal. Consultants die de dialoogsessies begeleiden zijn deskundig en ervaren in het gepast bespreekbaar maken van verschillen, patronen, incidenten, conflicten en dergelijke.

Vraag 4

Indien u daar expliciet aandacht aan besteedt, geef dan 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien op welke manier de wetenschappelijke inzichten rond boardroom dynamics aandacht krijgen.

In de Spiegels+ worden verbanden gezocht en gelegd tussen de zelfbeoordeling en de kwaliteit van het toezicht, de mate van expertise op het terrein waarop de RvT werkzaam is en de relatie met de bestuurder(s). Omdat ook de bestuurders onderdeel zijn van de Spiegels+, worden eventuele blinde vlekken van de RvT zichtbaar. Thema’s als: werkgeverschap, samenwerken binnen de RvT, gelijkwaardige inbreng van de RvT leden, de kwaliteit van de voorbereiding van de individuele leden, maken deel uit van de analyse.

Vraag 5

Als u (het faciliteren en begeleiden van) zelfevaluaties in uw dienstenpakket heeft, gaat VTOI-NVTK ervan uit dat u binnen uw bedrijf zelf ook regelmatig aan zelfevaluatie doet en dat u daarover naar uw klanten communiceert. Wanneer en op welke manier heeft u voor het laatst uw eigen aanpak van zelfevaluaties geëvalueerd?

Alle Spiegel+ evaluaties worden met de opdrachtgever geëvalueerd. Wij vragen feedback op alle aspecten van de dienstverlening: de voorbereiding van het proces, de drie digitale vragenlijsten, de collectieve rapportage, de individuele rapportage, het focusgesprek, de dialoogsessie en het opbrengstenrapport.

Vraag 6

Wat zijn de belangrijkste 2 verbeterpunten die u benoemd heeft naar aanleiding van uw eigen zelfevaluatie?

De belangrijkste twee verbeterpunten van de afgelopen tijd zijn: verheldering van de vraagstelling omtrent de toezichtsrelatie tussen RvT en bestuurder en de aanscherping van de vragen omtrent het publiek belang versus het instellingsbelang.

Vraag 7

Op welke manier zorgt u ervoor dat u de gewenste verbetering in de uitvoering van uw dienstverlening rond zelfevaluatie bereikt?

ScoliX is ISO 9001 gecertificeerd en deze verplicht standaard tot cyclische evaluatie.