USN Skip to Content USN Skip to Footer

Contact

info@hetgovernancebureau.nl 
0522-47 55 84

 

Vraag 1

Op welke manier komt de Code Goed Toezicht terug in uw zelfevaluatie-instrument of in uw aanpak?

De Code Goed Toezicht wordt toegepast in de zelfevaluatie en kan in meer of mindere mate besproken en uitgediept worden.
Op drie manieren kan de Code aan bod komen. Dit kan in een theoretisch kader waarbij de vraag van de raad centraal staat; bijvoorbeeld; als er nadere toelichting op de code gewenst is en de raad zelf vervolgens het gesprek over wil aangaan. In een andere variant wordt er door de adviseur van Het Governance Bureau vooraf geïnterviewd op welke wijze er al met de code wordt gewerkt. De reflectie daarop komt in de gezamenlijke meeting terug. Tot slot is het ook mogelijk om in een werkbijeenkomst met alle leden van de raad de code op tafel te hebben en gezamenlijk te toetsen op welke wijze er voldaan wordt aan de vereisten.

Vraag 2

Geef 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien dat de Code Goed Toezicht in het instrument of in uw aanpak terugkomt.

Onze aanpak is gericht op nadere kennismaking met elkaar en de dynamiek die in de raad aanwezig is dan wel wenselijk is. En daarnaast informatie over governance in het algemeen en de code Goed Toezicht specifiek.

Vraag 3

(Op welke manier) besteedt u in uw zelfevaluatie-instrument aandacht aan de wetenschappelijke inzichten over boardroom dynamics zoals bijvoorbeeld blinde vlekken, groupthink, defensiviteit, informele besluitvorming en andere psychologische processen?

Het Governance Bureau werkt met het driehoeksmodel, waarbij het gesprek wordt aangegaan over goede verhoudingen en balanswerking tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Vraag 4

Indien u daar expliciet aandacht aan besteedt, geef dan 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien op welke manier de wetenschappelijke inzichten rond boardroom dynamics aandacht krijgen.

In de zelfevaluatie zorgt Het Governance Bureau voor kennis en inzicht van educational governance. Dit betekent dat de adviseur van ons bureau altijd de vraag van de klant centraal stelt en onderwerpen als groupthink, defensiviteit, blinde vlekken en informele besluitvorming aan de orde laat komen door het open gesprek te faciliteren en door te vragen tijdens de gezamenlijke meeting.

Vraag 5

Als u (het faciliteren en begeleiden van) zelfevaluaties in uw dienstenpakket heeft, gaat VTOI-NVTK ervan uit dat u binnen uw bedrijf zelf ook regelmatig aan zelfevaluatie doet en dat u daarover naar uw klanten communiceert. Wanneer en op welke manier heeft u voor het laatst uw eigen aanpak van zelfevaluaties geëvalueerd?

Het Governance Bureau werkt met een vaste groep adviseurs die minimaal vier keer per jaar bij elkaar komen om de eigen aanpak te evalueren en bij te stellen indien nodig. In de meest recente evaluatie van de adviseursgroep is aan de orde gekomen dat de vraaggestuurde aanpak erg mooi werkt en dat de Governance Driehoek nadrukkelijk aan de orde mag komen.

Vraag 6

Wat zijn de belangrijkste 2 verbeterpunten die u benoemd heeft naar aanleiding van uw eigen zelfevaluatie?

-Niet ingevuld-

Vraag 7

Op welke manier zorgt u ervoor dat u de gewenste verbetering in de uitvoering van uw dienstverlening rond zelfevaluatie bereikt?

Met alle adviseurs heeft de directie van Het Governance Bureau zeer regelmatig contact om de verschillende trainingen en adviestrajecten te monitoren en voortdurend te werken aan professionele ontwikkeling en actualisering van het aanbod.