USN Skip to Content USN Skip to Footer

Contact

Caroline Wijntjes
M 06-17434062
www.erkendetoezichthouder.nl 

Aanbod voor leden VTOI-NVTK

Als er meerdere diensten van De Erkende Toezichthouder af worden genomen door een RvT die lid is van de VTOI-0NVTK, dan kunnen wij een klantenkorting toepassen. Ik denk dan aan meerdere professionalisering sessies verspreid over een bepaalde periode, of als RvT een verdiepingsmodules in-company volgt of het ondersteunen bij de werving en selectie van nieuwe collega’s in de RvT.

 

Vraag 1

Op welke manier komt de Code Goed Toezicht terug in uw zelfevaluatie-instrument of in uw aanpak?

We werken met toezicht nieuwe stijl op gestructureerde wijze, met de menselijke maat die impact oplevert en met een duidelijk resultaat voor ogen. Iedere zelfevaluatie is maatwerk: het kan gaan over de inhoud van het toezicht, processen en procedures, relaties of juist een mix daarvan. Een terugblik (evaluatie) gaat gepaard met een vooruitblik (wat staat ons te doen).

Onze aanpak is ‘De Schijf van Vijf voor goed en gezond Toezicht’ en heeft zich de afgelopen 10 jaar vanuit de praktijk ontwikkeld. Hierin zitten alle 7 principes van de Code Goed Toezicht verwerkt.
Iedere ‘taartpunt’ in de schijf gaat gepaard met verschillende instrumenten. Het is van groot belang om didactisch de juiste vormen te kiezen die ervoor zorgen dat een RvT de goede volgende stap in zijn professionele ontwikkeling kan zetten. Dat betekent dat we die ‘taartpunten’ doorlopen die daarbij passen.

Vraag 2

Geef 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien dat de Code Goed Toezicht in het instrument of in uw aanpak terugkomt.

  • Een concreet voorbeeld is dat we in het programma stakeholders uit de ‘Gouden Driehoek’ zoveel mogelijk betrekken bij de zelfevaluatie: toezicht, bestuur en (mede)zeggenschap. Tenzij er onderlinge issues opgelost moeten worden.
  • Een concreet voorbeeld is de kwaliteit (of het ontbreken daarvan) van de toezichtvisie en het toezichtkader te bespreken, en hoe werkbaar die terugkomt in het professioneel handelen van de RvT.
  • Een concreet voorbeeld is teamontwikkeling (methodiek Bruce Tuckman) en onderlinge relaties onderdeel uit te laten maken van de zelfevaluatie. Toezicht nieuwe stijl gaat o.a. uit van vertrouwen, integer handelen en een open aanspreekcultuur. Hierin worden waarden (Spiral Dynamics van Graves), normen en ambities transparant gemaakt.

Vraag 3

(Op welke manier) besteedt u in uw zelfevaluatie-instrument aandacht aan de wetenschappelijke inzichten over boardroom dynamics zoals bijvoorbeeld blinde vlekken, groupthink, defensiviteit, informele besluitvorming en andere psychologische processen?

Wetenschappelijke inzichten gebruiken we via methodieken die we toepassen bij werkopdrachten voorafgaand aan de zelfevaluatie om informatie over de RvT-leden uit te wisselen. We stellen dus niet alleen vragen voorafgaand aan de zelfevaluatie want, afhankelijk van de scholingsbehoefte, kunnen dat ook andere werkopdrachten zijn of het toesturen van e-books.

Andere methodieken gebruiken we tijdens de zelfevaluatie als middel om duiding te krijgen op hoe issues werken in de eigen RvT. En ook om met collega’s oefeningen samen te doen en van elkaar te leren.

We komen zo altijd uit tot een gezamenlijk beeld van wat de kracht is van het RvT-team en wat de valkuilen en/of verbeterpunten zijn, en een ieders rol daarin.

Als begeleider gebruik ik ook gesprekstechnieken die komen vanuit ‘Appreciative inquiry’, ‘Deep Democracy’ en ‘Rake Vragen’.

Vraag 4

Indien u daar expliciet aandacht aan besteedt, geef dan 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien op welke manier de wetenschappelijke inzichten rond boardroom dynamics aandacht krijgen.

  • Tijdens de evaluatie laten we alle biases zien die bij veel RvT’s voorkomen, volgens het McKinsey onderzoek van Dan Lovallo en Olivier Sibony. We bespreken dan welke valkuil(en) zij bij zichzelf als team herkennen en waar actief aan gewerkt gaat worden, op basis van wat eerder is besproken.
  • Voorafgaand aan de zelfevaluatie sturen we vragen die komen uit de methodiek van Patrick Lencioni: De Pyramide van Samenwerking. Tijdens de bijeenkomst vragen we de RvT op welk niveau van samenwerking zij denken dat ze zitten, en dat verifiëren we met de uitkomsten uit de vragen.
  • Voorafgaand aan de zelfevaluatie vragen we de RvT-leden een test te doen in het Social Stylesmodel van Merrill & Reid, waarmee duiding wordt gegeven aan de verschillende communicatiestijlen in de RvT als ook in relatie tot de bestuurder(s). Hoe is de balans in de RvT van de verschillende communicatiestijlen en wat betekent de uitkomst voor de RvT?

Vraag 5

Als u (het faciliteren en begeleiden van) zelfevaluaties in uw dienstenpakket heeft, gaat VTOI-NVTK ervan uit dat u binnen uw bedrijf zelf ook regelmatig aan zelfevaluatie doet en dat u daarover naar uw klanten communiceert. Wanneer en op welke manier heeft u voor het laatst uw eigen aanpak van zelfevaluaties geëvalueerd?

Wij evalueren mondeling met de RvT aan het eind van iedere zelfevaluatie.
Jaarlijks evalueren we bij De Erkende Toezichthouder intern, waarbij we terugkijken over alle zelfevaluaties heen.

Vraag 6

Wat zijn de belangrijkste 2 verbeterpunten die u benoemd heeft naar aanleiding van uw eigen zelfevaluatie?

  1. De tijd beter in de gaten houden, zodat het programma niet uitloopt.
  2. Uitbreiding van een notulist door toenemende werkzaamheden op ons secretariaat waardoor de beschikbaarheid minder wordt.

Vraag 7

Op welke manier zorgt u ervoor dat u de gewenste verbetering in de uitvoering van uw dienstverlening rond zelfevaluatie bereikt?

  • ad 1. Door vanaf de offerte het programma niet te vol in te richten. En een klok op de tafel voor me te hebben liggen tijdens de zelfevaluaties. Dit te toetsen bij iedere evaluatie aan het eind van de bijeenkomst.
  • ad 2. Door het aantrekken van een kwalitatief goede notulist en/of ervoor zorg te dragen met de RvT samen dat dit goed geregeld is.