USN Skip to Content USN Skip to Footer

Contact

Info@zelfevaluatieonline.nl 
070 326 25 02

Speciale aanbieding voor leden VTOI-NVTK

 • ZelfevaluatieOnline heeft een sectorspecifieke vragenlijst voor onderwijs beschikbaar gemaakt, die kan worden ingezet bij de voorbereiding van de zelfevaluatie.
 • Gedurende het introductiejaar geldt een aantrekkelijke korting van € 500: de prijs voor de inzet van ZelfevaluatieOnline wordt daarmee € 1.995 (i.p.v. € 2.495), onafhankelijk van het aantal deelnemers aan de evaluatie.

 

Vraag 1

Op welke manier komt de Code Goed Toezicht terug in uw zelfevaluatie-instrument of in uw aanpak?

In onze survey ZelfevaluatieOnline zijn de vragen toegespitst op de thema’s (de 7 principes) uit de Code Goed Toezicht; daarmee zijn alle belangrijke onderwerpen uit de sector-Code expliciet terug te vinden in de vragenlijst.

Vraag 2

Geef 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien dat de Code Goed Toezicht in het instrument of in uw aanpak terugkomt.

 1. Meerdere vragen over permanente educatie van (de leden van) de Raad
 2. Expliciete vragen over medezeggenschap en over (overige) belanghebbenden
 3. De onderscheiden rollen (toezichts-rol, werkgevers-rol, klankbord-rol en netwerk-rol) van de Raad komen in aparte secties elk uitvoerig aan de orde

Vraag 3

(Op welke manier) besteedt u in uw zelfevaluatie-instrument aandacht aan de wetenschappelijke inzichten over boardroom dynamics zoals bijvoorbeeld blinde vlekken, groupthink, defensiviteit, informele besluitvorming en andere psychologische processen?

ZelfevaluatieOnline is op de praktijk van alle dag gericht en levert met name een efficiënte voorbereiding op het evaluatiegesprek in de Raad. Uiteraard is bij de samenstelling van de vragenlijst ook gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten, maar de ervaring leert dat boardroom dynamics in de context moet worden bezien. Om boardroom dynamics zichtbaar en daarmee bespreekbaar te maken zijn met name de individuele gesprekken/interviews geschikt, evenals het evaluatiegesprek in de Raad. De adviseurs/facilitators van NR Governance zijn naast begeleiders van zelfevaluaties zelf ook werkzaam als toezichthouder (voorzitter, vice-voorzitter, lid) als governance-consultant en als recruiter voor toezichthoudende functies. Onze adviseurs zitten dagelijks in verschillende rollen aan de bestuurstafel. Dit maakt hen bij uitstek geschikt om boardroom dynamics tijdens de zelfevaluatie bespreekbaar te maken.

Vraag 4

Indien u daar expliciet aandacht aan besteedt, geef dan 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien op welke manier de wetenschappelijke inzichten rond boardroom dynamics aandacht krijgen.

 1. Bij het bespreekbaar maken van boardroom dynamics maken wij gebruiken van een aantal modellen. Voorbeelden zijn Teamrollen (Belbin), Onderhandelingstechnieken (Harvard) en Kernkwadranten (Daniel Ofman).
 2. Daarnaast beschikt NR Governance over zijn eigen PersonalityDrives®-Scan ontwikkeld door drs. Henk Ten Voorde, psycholoog.

Vraag 5

Als u (het faciliteren en begeleiden van) zelfevaluaties in uw dienstenpakket heeft, gaat VTOI-NVTK ervan uit dat u binnen uw bedrijf zelf ook regelmatig aan zelfevaluatie doet en dat u daarover naar uw klanten communiceert. Wanneer en op welke manier heeft u voor het laatst uw eigen aanpak van zelfevaluaties geëvalueerd?

 • Evalueren is bij ons een continu proces; op de maandelijkse bijeenkomsten van de NR-adviseurs wordt hieraan aandacht besteed. Afgeronde zelfevaluaties worden in geanonimiseerde vorm door onze adviseurs/begeleiders onderling besproken. Hierbij komen aan de orde praktische voorbeelden over hoe het proces strakker kan worden ingericht en hoe we nog meer rekening kunnen houden met de wensen van de klant. Ook bespreken we hoe we behulpzaam kunnen zijn bij het doorvoeren van gewenste veranderingen bij onze opdrachtgever naar aanleiding van de uitkomsten van de zelfevaluatie.
 • Adviseurs van NR Governance kennen elkaar goed, wat maakt dat zij elkaar kunnen adviseren bij dilemma’s en dat zij elkaar feedback kunnen geven wanneer specifieke situaties zich voordoen.
 • Op basis van deze evaluaties worden aanpassingen in de vragenlijst doorgevoerd; onze adviseurs zijn betrokken bij het ontwikkelen van sectorspecifieke vragenlijsten.

Vraag 6

Wat zijn de belangrijkste 2 verbeterpunten die u benoemd heeft naar aanleiding van uw eigen zelfevaluatie?

 1. Het organiseren van follow-up is essentieel om verbeteringen ook daadwerkelijk te realiseren. Indien begeleid door onze adviseurs is een lijst met actiepunten een onderdeel van de evaluatie. Tevens wordt hierbij per actiepunt ‘eigenaarschap’ toegewezen.
 2. Het gezamenlijk bespreken en vaststellen van prioriteiten voor de komende tijd. Dit om te voorkomen dat er in het genereren van een groot aantal ideeën vergeten wordt strategische keuzes te maken.

Vraag 7

Op welke manier zorgt u ervoor dat u de gewenste verbetering in de uitvoering van uw dienstverlening rond zelfevaluatie bereikt?

 • Wij sturen vier weken na oplevering van de rapporten een follow-up mail aan de voorzitter en contactpersoon, met daarin de vraag of wij behulpzaam kunnen zijn bij de aanpak van verbeterpunten. Afgeronde zelfevaluaties worden in geanonimiseerde vorm door onze adviseurs/begeleiders onderling besproken. Hierbij komen aan de orde praktische voorbeelden over hoe het proces strakker kan worden ingericht en hoe we nog meer rekening kunnen houden met de wensen van de klant. Ook bespreken we hoe we behulpzaam kunnen zijn bij het doorvoeren van gewenste veranderingen bij onze opdrachtgever naar aanleiding van de uitkomsten van de zelfevaluatie.
 • Op basis van deze evaluaties worden aanpassingen in de vragenlijst doorgevoerd; onze adviseurs zijn betrokken bij het ontwikkelen van sectorspecifieke vragenlijsten.