USN Skip to Content USN Skip to Footer

Contact

Daniel Le Gras
office@governanceleiderschap.nl
033-4755558

 

Vraag 1

Op welke manier komt de Code Goed Toezicht terug in uw zelfevaluatie-instrument of in uw aanpak?

Alle 7 principes van de VTOI-NVTK Code komen aan bod in elke zelfevaluatie.

Vraag 2

Geef 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien dat de Code Goed Toezicht in het instrument of in uw aanpak terugkomt.

Wij evalueren of een RvT integraal toezicht houdt door:

  1. zowel achteruit (reactief) als vooruit (proactief) toezicht te houden conform alle wettelijke en statutaire kaders en aanbevelingen van de VTOI-NVTK (Principe 1) en door een eigen Toezichtvisie en Toezichtkader te gebruiken (Principe 2 en 4);
  2. zowel toezicht te houden op de harde (cijfers) als op de zachte factoren (relaties) van bestuur en organisatie, door onafhankelijk toezicht en eigen informatiebronnen (Principe 3);
  3. zowel toezicht te houden op de interne als op de externe factoren van bestuur en organisatie, zoals onderwijs samenwerkingsverbanden en IKC’s (Principe 5), door regelmatig bij te leren en verantwoording af te leggen (Principe 6 en 7).

Vraag 3

(Op welke manier) besteedt u in uw zelfevaluatie-instrument aandacht aan de wetenschappelijke inzichten over boardroom dynamics zoals bijvoorbeeld blinde vlekken, groupthink, defensiviteit, informele besluitvorming en andere psychologische processen?

Boardroom dynamics komen aan bod in het plenaire gesprek. Indien de RvT dit wenst, kunnen wij van tevoren telefonische of online interviews houden met de individuele RvT-leden en de Bestuurder(s) en/of documentenonderzoek doen.

Vraag 4

Indien u daar expliciet aandacht aan besteedt, geef dan 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien op welke manier de wetenschappelijke inzichten rond boardroom dynamics aandacht krijgen.

Onderzoek van de Universiteit Groningen toont aan dat gebrekkige boardroom dynamics heeft geleid tot een hele reeks van wanbestuur en wantoezicht zaken die in de media aan bod zijn gekomen in de afgelopen jaren. De lessen die daaruit te trekken zijn komen aan bod in elke zelfevaluatie, zoals het belang van een diverse samenstelling van de Raad en de bijbehorende openheid voor afwijkende meningen en inzichten.

Vraag 5

Als u (het faciliteren en begeleiden van) zelfevaluaties in uw dienstenpakket heeft, gaat VTOI-NVTK ervan uit dat u binnen uw bedrijf zelf ook regelmatig aan zelfevaluatie doet en dat u daarover naar uw klanten communiceert. Wanneer en op welke manier heeft u voor het laatst uw eigen aanpak van zelfevaluaties geëvalueerd?

Eigen diensten evalueren doen wij permanent met name via het toesturen van een evaluatieformulier aan onze opdrachtgevers na afloop van de bijeenkomst.

Vraag 6

Wat zijn de belangrijkste 2 verbeterpunten die u benoemd heeft naar aanleiding van uw eigen zelfevaluatie?

Als professionele dienstverleners vinden wij het vanzelfsprekend dat wij ook zelf proberen om de kwaliteit van onze externe begeleiding voortdurend te verbeteren Wat wij nu verbeterd hebben, is het opstellen van een kort aandachtspuntenlijstje voor de opdrachtgever na afloop van de evaluatie om zijn toezicht in de komende periode te kunnen verbeteren. Tevens besteden wij meer aandacht aan de behoefte van de RvT om zich verder te professionaliseren als vervolg op de evaluatie, zoals de mogelijkheid van een interne studiedag of deelname aan het VTOI-NVTK trainingsprogramma.

Vraag 7

Op welke manier zorgt u ervoor dat u de gewenste verbetering in de uitvoering van uw dienstverlening rond zelfevaluatie bereikt?

Onze klanten geven in hun eindevaluaties en referenties aan dat zij de goede communicatie met ons Instituut en inhoudelijke afstemming op hun behoeften zeer waarderen (8+ en hoger, zie onze website) en dat geldt ook voor de prijs-kwaliteitverhouding van onze diensten. In de afgelopen 15 jaar heeft het Instituut meer dan 300 RvT’s en RvC’s mogen begeleiden bij hun zelfevaluatie en die ervaring willen wij graag delen met onze klanten.