USN Skip to Content USN Skip to Footer

Het functioneren van de raad zelf

Professionalisering

Professionalisering

Het is van belang dat de Raad van Toezicht voortdurend werkt aan de versterking van de eigen professionaliteit. Dat kan door middel van opleidingsprogramma’s voor individuele leden van de Raad van Toezicht en/of het hele team. Een professionaliseringsplan maakt duidelijk welke expertisevelden binnen de Raad van Toezicht versterkt moeten worden en eventueel welke competenties aan de Raad van Toezicht moeten worden toegevoegd. Dit wordt geconcretiseerd in een actieplan en budget.


Relevante informatie

 

Professionalisering van Toezichthouders van RvT's Downloads (pdf)


Handreiking professionaliseringsplan Download (pdf)


Formulier inventarisatie professionaliseringsplan voor toezichthouders Download (pdf)