USN Skip to Content USN Skip to Footer

Thema

Goed werkgeverschap

Wat is Goed Werkgeverschap?

Goed werkgeverschap betekent het bieden van een positieve en respectvolle werkomgeving voor werknemers. Dit omvat onder meer het bieden van een eerlijk salaris, goede werkomstandigheden, duidelijke verantwoordelijkheden en doorgroeimogelijkheden, en het ondersteunen van het fysieke en emotionele welzijn van de werknemers. Het betekent ook het naleven van arbeidsrecht en wettelijke verplichtingen, zoals het naleven van gelijke kansen en het voorkomen van discriminatie en intimidatie op het werk.

Wat betekent dit voor intern toezicht?

Als werkgever van een bestuurder in het onderwijs en kinderopvang is het belangrijk om intern toezicht uit te oefenen en ervoor te zorgen dat de bestuurder de taken en verantwoordelijkheden op een effectieve en ethische manier uitvoert. Dit betekent het vaststellen van duidelijke verwachtingen en verantwoordelijkheden; het regelmatig evalueren van de prestaties van de bestuurder, het naleven van wettelijke en professionele verplichtingen, zoals het naleven van de geldende governancecodes en het beschermen van de privacy van leerlingen en personeel. Het betekent ook het bevorderen van open communicatie en het bieden van feedback en ondersteuning om de bestuurder te helpen bij het verbeteren van zijn prestaties en het realiseren van de doelen van de organisatie.