USN Skip to Content USN Skip to Footer

Evaluatie en Monitoring Commissie

De VTOI-NVTK heeft als doel de kwaliteit van toezicht te borgen en zet hiervoor o.a. monitoring van de kwaliteit van toezicht in. De onafhankelijke EM-Commissie werkt, in opdracht van de VTOI-NVTK, de monitoring uit. De monitor - gebaseerd op de principes uit de Code Goed Toezicht – is bedoeld om de stand van zaken van het intern toezicht in kaart te brengen. Het is een middel om de kwaliteit te verbeteren, geen doel op zich.

Met de uitkomsten van de monitoring kunnen de Raden van Toezicht vaststellen waar ze staan: op welke onderwerpen lopen ze voorop en op welke onderwerpen kunnen ze zich verbeteren. De kwaliteit van het toezicht in de sectoren wordt ook in kaart gebracht, in het belang van de kwaliteit van het toezicht in het onderwijs en de kinderopvang.

Nieuwsbericht van 6 december 2023: Eerste monitor geeft inzicht in functioneren RvT’s.


Monitor kwaliteit intern toezicht 2023Download (pdf)


Vragenlijst Monitoring Kwaliteit van Intern Toezicht Download (pdf)


Terugblik Regiobijeenkomsten voorjaar 2024 Bekijk pagina


Verkennend onderzoek EMC naar lerend vermogen RvT Download (pdf)


Eerdere publicaties EMC Bekijk pagina