USN Skip to Content USN Skip to Footer

Het functioneren van de raad zelf

Collegiale raadpleging

Collegiale raadpleging

Bij collegiale raadpleging legt een Raad van Toezicht een dilemma of (ontwikkel)vraag voor aan een andere Raad van Toezicht, al dan niet in dezelfde sector. In een gesprek met deze Raad van Toezicht wordt het vraagstuk uitgediept en geeft de Raad van Toezicht van de andere organisatie advies hoe om te gaan met het vraagstuk. Adviezen en acties die uit dit gesprek volgen, worden vastgelegd en opgevolgd. Idealiter is het vraagstuk een verbeterpunt uit de zelfevaluatie maar in de praktijk is het meestal een afgeleide van verbeterpunten uit de zelfevaluatie. Het is wel van belang om de adviezen en acties n.a.v. de collegiale raadpleging bij de daaropvolgende zelfevaluatie te betrekken om na te gaan of de acties zijn uitgevoerd en wat het effect ervan is geweest.


Relevante informatie

 

Handreiking evaluatiecyclus Download (pdf)