USN Skip to Content USN Skip to Footer

Inschrijven organisatie

Wil je lid worden van onze vereniging? Het lidmaatschap is bedoeld voor alle raden van toezicht/toezichthoudende besturen in onderwijs en kinderopvang. De aangemelde toezichthouders hebben als lid toegang tot ons ledenportaal en kunnen gebruik maken van diverse voordelen. Vraag je je af of je binnen deze categorie valt, neem dan gerust contact met ons op.

Sinds 1 januari 2024 biedt de VTOI-NVTK, buiten de sector categorieën Kinderopvang en Onderwijs om, twee nieuwe lidmaatschapscategorieën aan. Het Bijzonder lidmaatschap en een lidmaatschap voor Samenwerkingsverbanden. Hieronder worden beide kort toegelicht.

Bijzonder lidmaatschap

Bijzondere leden van de vereniging zijn personen die toezicht houden, vertegenwoordigers zijn van andere organisaties, ofwel betrokken zijn bij onderwijs en kinderopvang, ofwel een affiniteit hebben met deze gebieden en de doelstelling van de vereniging ondersteunen. Het uitvoerend bestuur beoordeelt bij het ontvangen van een aanmelding of deze criteria op objectieve wijze kunnen worden vastgesteld.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO/VO

Onder de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO/VO zien wij twee categorieën. Een samenwerkingsverband die bestaat uit volledig onafhankelijk RvT leden en een Samenwerkingsverband die (nog) geen volledig onafhankelijk RvT heeft. Om te zien wat er onder het lidmaatschap valt bekijk dan de tabel.

Aanmelden als lid van de VTOI-NVTK

Maak je keuze uit onderstaande sectoren. Indien uw organisatie onder meerdere sectoren valt, dan verzoeken wij je de primaire sector aan te houden van je organisatie.

De kosten van het lidmaatschap zijn afhankelijk van het aantal leerlingen (onderwijs), de omzet (kinderopvang) of dat de RvT (niet) volledig onafhankelijk is (SWV). Het bijzonder lidmaatschap kent 1 tarief. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie voor het jaar van aanmelding berekend naar rato van de resterende maanden van dat jaar.

Inschrijfformulier

Sector kinderopvang

Voor de sector kinderopvang bedraagt de contributie voor het jaar 2024:

 • € 177,- bij een omzet van minder dan 0,5 miljoen euro
 • € 361,- bij een omzet van 0,5 - 1 miljoen euro
 • € 662,- bij een omzet van 1 - 2 miljoen euro
 • € 1004,- bij een omzet van 2 - 5 miljoen euro
 • € 1.326,- bij een omzet van 5 - 10 miljoen euro
 • € 1.655,- bij een omzet van meer dan 10 miljoen euro

Inschrijfformulier

Sector onderwijs

Voor de sector onderwijs bedraagt de contributie voor het jaar 2024:

 • € 797,- bij een leerlingenaantal tot 500 leerlingen
 • € 1.593,- bij een leerlingenaantal groter dan 500 leerlingen

Inschrijfformulier

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO/VO

Voor het lidmaatschap Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO/VO bedraagt de contributie voor het jaar 2024:

 • € 797,- SWV (nog) geen volledig onafhankelijke RvT
 • €1593,- SWV volledig onafhankelijke RvT

Inschrijfformulier

Bijzonder lidmaatschap

Voor het bijzondere lidmaatschap bedraagt de contributie voor het jaar 2024:

 • € 450,-, Bekijk de matrix om te zien wat er onder het lidmaatschap valt