USN Skip to Content USN Skip to Footer

Wat doen we?

VTOI-NVTK zet zich in voor de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang in ons land. Omdat het om de toekomst van kinderen, leerlingen en studenten gaat, dienen toezichthouders een maatschappelijk belang, samen met alle anderen die werkzaam zijn in deze sectoren.

Wij ondersteunen onze leden bij hun inzet voor een kwalitatief goed toezicht op onderwijs en kinderopvang. Onze speerpunten in de dienstverlening zijn: goed toezicht en goed werkgeverschap. Onze kernwaarden zijn hierbij leidend: integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, verbinding en professionaliteit. Die waarden zijn de dragers van onze missie en visie.

Missie

VTOI-NVTK borgt de kwaliteit van het toezicht in het onderwijs en de kinderopvang in Nederland. Ze vertegenwoordigt ca. 4500 leden in ca. 800 raden van toezicht en toezichthoudende besturen. VTOI-NVTK ondersteunt raden van toezicht en toezichthoudende besturen, behartigt de belangen van het toezicht in het algemeen en de raden van toezicht of toezichthoudende besturen in het bijzonder en bevordert goed werkgeverschap.

Visie

Goed toezicht draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van onderwijs en kinderopvang en daardoor aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen, scholieren en studenten. VTOI-NVTK staat voor maatschappelijke verantwoord toezicht in onderwijs en kinderopvang.


Verenigingsdocumenten

Door de ALV vastgestelde documenten betreffende de organisatie en inrichting van de vereniging.

 

Jaarplan 2024 Download (pdf)


Code Goed Toezicht (2021) Download (pdf)


Strategisch beleidsplan 2021-2025 Download (pdf)


Jaarverslag 2022 Download (pdf)


Nieuwe statuten VTOI-NVTK Download (pdf)


Huishoudelijk reglement Download (pdf)


Reglement Evaluatie & Monitoring Commissie (EMC) Download (pdf)


Interne klachtenregeling VTOI-NVTK Download (pdf)