USN Skip to Content USN Skip to Footer

Het functioneren van de raad zelf

Bezoldiging van de raad

Honorering van de RvT

De raad dient duidelijke afspraken te maken over haar eigen honorering. Het verdient aanbeveling om bij het vaststellen van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht de (G)MR en bestuurder te betrekken. Ook moet de Raad van Toezicht zich bewust zijn van de maatschappelijke context en zich terughoudend opstellen bij het vaststellen van de honorering.


Relevante informatie

 

Handreiking VTOI-NVTK
honorering toezichthouders (2020) Download (pdf)


Adviesbedragen honorering
toezichthouders Onderwijs 2024 Download (pdf)


Adviesbedragen honorering 
toezichthouders Kinderopvang 2024 Download (pdf)


Adviesbedragen honorering
toezichthouders Onderwijs 2023 Download (pdf)


Adviesbedragen honorering
toezichthouders kinderopvang 2023 Download (pdf)


Adviesregeling honorering
toezichthouders kinderopvang NVTK 2014 Download (pdf)