USN Skip to Content USN Skip to Footer

Thema

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Nieuwe vormen van belangenbehartiging zijn nodig om de stem van alle toezichthouders in onderwijs en kinderopvang door te laten klinken. De inbreng is nodig in het beleid en bij de uitvoering van verschillende wetten en andere maatregelen die zich richten op de inrichting van de governance in ons land. De kwaliteit van ons onderwijs en van de kinderopvang staat onder druk door vooral grote arbeidsmarkttekorten. Daardoor worden er op stelselniveau steeds vaker interventies voorbereid die spanning opleveren met de bestuurlijke autonomie van de instellingen en het interne toezicht. Tegelijk wordt van bestuur en intern toezicht verwacht dat zij over de muren van de eigen instellingen heen kijken en delen van hun autonomie inleveren om in samenwerking met collega-instellingen mee te werken aan behoud en verbetering van de (bestuurlijke) kwaliteit van onderwijs en kinderopvang in de regio’s.

Samenwerking stakeholders

Samenwerking wordt steeds vaker gezocht en gevraagd met belangrijke stakeholders zoals de ministeries van OCW en SZW, de Onderwijsinspectie, de landelijke Onderwijsraad, de brancheorganisaties Kinderopvang en de sector en profielorganisaties in het funderend- en beroepsonderwijs. Met de bestuurdersverenigingen in onderwijs ( VvOB) en kinderopvang (BdKO ) wordt samengewerkt aan de invulling van deze maatschappelijke opgave zowel op stelselniveau als op (regionaal) uitvoeringsniveau.

Actuele onderwerpen