USN Skip to Content USN Skip to Footer

Thema

Goed Toezicht

Wat is goed toezicht?

Goed toezicht betekent dat er systematisch en op basis van beleid toezicht wordt gehouden op de doelstellingen, activiteiten en resultaten van een organisatie door de Raad van Toezicht. Het omvat een evenwichtig proces waarbij de interne toezichthouder: 

  1. Duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft 
  2. Zorgt voor transparante en tijdige communicatie tussen de raad van toezicht en het bestuur
  3. Kritisch en onafhankelijk toezicht houdt en de afwegingen maakt vanuit de maatschappelijke opdracht
  4. Adequate interne controle- en rapportagesystemen bevordert 
  5. Effectieve monitoring en beoordeling van risico's en prestaties uitvoert 
  6. Bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie en haar prestaties 

Goed intern toezicht verhoogt de integriteit, verbetert de kwaliteit van de besluitvorming en versterkt de verantwoording van de organisatie. Het is een belangrijk onderdeel van het governancestelsel van een organisatie.