USN Skip to Content USN Skip to Footer

Begeleiders zelfevaluatie

VTOI-NVTK vindt het belangrijk dat bureaus die (zelf)evaluaties begeleiden, ook zichzelf regelmatig evalueren. Dat is de reden dat wij de bureaus gevraagd hebben hun antwoorden te formuleren op onze schriftelijke vragen. Tevens hebben wij gevraagd om een speciaal aanbod voor onze leden.

Lees onze vragen en beoordeel de antwoorden van de bureaus. Kies het bureau dat het beste past bij uw behoefte.

De vragen

  1. Op welke manier komt de Code Goed Toezicht terug in uw zelfevaluatie-instrument of in uw aanpak?
  2. Geef 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien dat de Code Goed Toezicht in het instrument of in uw aanpak terugkomt.
  3. (Op welke manier) besteedt u in uw zelfevaluatie-instrument aandacht aan de wetenschappelijke inzichten over boardroomdynamics zoals bijvoorbeeld blinde vlekken, groupthink, defensiviteit, informele besluitvorming en andere psychologische processen?
  4. Indien u daar expliciet aandacht aan besteedt, geef dan 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien op welke manier de wetenschappelijke inzichten rond boardroom dynamics aandacht krijgen.
  5. Als u (het faciliteren en begeleiden van) zelfevaluaties in uw dienstenpakket heeft, gaat VTOI-NVTK ervan uit dat u binnen uw bedrijf zelf ook regelmatig aan zelfevaluatie doet en dat u daarover naar uw klanten communiceert. Wanneer en op welke manier heeft u voor het laatst uw eigen aanpak van zelfevaluaties geëvalueerd?
  6. Wat zijn de belangrijkste 2 verbeterpunten die u benoemd heeft naar aanleiding van uw eigen zelfevaluatie?
  7. Op welke manier zorgt u ervoor dat u de gewenste verbetering in de uitvoering van uw dienstverlening rond zelfevaluatie bereikt?

Begeleiders