USN Skip to Content USN Skip to Footer

HRM-cyclus bestuurder

Werving en selectie

Werving en selectie van de bestuurder

Een van belangrijkste taken van een Raad van Toezicht is het benoemen van een (statutair) bestuurder. Met deze benoeming borgt de Raad van Toezicht de continuïteit van de instelling  voor de lange termijn. Dat vereist naast grote zorgvuldigheid ook een stappenplan waarin de onderdelen van het benoemingsproces zijn vastgelegd. Dit is een integrale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht als geheel, waarbij een aantal van deze stappen in de praktijk kunnen worden gedelegeerd aan een selectie- of benoemingscommissie.

Aandachtspunten voor een RvT

  • Voor de werving van een bestuurder wordt een actuele profielschets opgesteld, waarin de ambities en doelstellingen van de instelling duidelijk verwoord staan. Voor de bestuurder is het verder belangrijk dat hij weet wat er van hem verwacht wordt en voor welke maatschappelijke opdracht hij geplaatst wordt.
  • De rol en verantwoordelijkheid van de medezeggenschapsorganen bij het vaststellen van het profiel is procedureel: adviesplichtig.
  • Bij de samenstelling van het bestuur speelt diversiteit een niet te onderschatten rol. In de praktijk wordt er aan de Raad van Toezicht gevraagd om de functie zo breed mogelijk en vanuit zoveel mogelijk perspectieven te beoordelen en vast te stellen. Als laatste is de man-vrouw verhouding aan de top van de instelling een wettelijk vastgesteld doel sinds 1-1-2022.

Relevante informatie

 

Handreiking werving en selectie bestuurder
in onderwijs en kinderopvang Download (pdf)


Voorbeeld profielschets bestuurder Download (pdf)