USN Skip to Content USN Skip to Footer

HRM-cyclus bestuurder

Aanstelling

Aanstelling

Voor het aanstellen van bestuurders worden in de governancecodes in de regel termijnen genoemd. Voor bestuurders in het funderend onderwijs zijn in de cao specifieke afspraken gemaakt over de maximumtermijnen. Alle zaken die bij de aanstelling besproken zijn worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, die afgesloten kan worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het gaat dan om onderwerpen als:

  • Contractvorm en termijn
  • Herbenoeming
  • Opzegtermijn
  • Eventueel: vertrekregeling
  • Pensioen
  • Vakantie en eindejaarsuitkering (indien van toepassing)
  • Aansprakelijkheid
  • Belangenverstrengeling
  • Beloningsmaximum

Bovendien zijn er steeds vaker afspraken die vooraf gemaakt worden over vertrek van de bestuurder op eigen initiatief, verwijtbaar gedrag, maximumbedrag en verhouding tot een rechterlijke uitspraak. Het verdient sowieso aandacht om de inhoud van de aanstellingsbrief en de arbeidsovereenkomst te (laten) toetsen aan de vernieuwde Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die geldt vanaf 1-7-2021 en waarbij er specifieke regels gelden voor aansprakelijkheid van bestuur en toezicht.


Relevante informatie

 

Model arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd
bestuurders funderend onderwijs Download (pdf)


Model arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd
bestuurders funderend onderwijs Download (pdf)