USN Skip to Content USN Skip to Footer

HRM-cyclus bestuurder

Exit

Exit

Het vertrek van een bestuurder kan vrijwillig zijn maar ook gedwongen. Het is een gebeurtenis met enorm veel impact binnen de organisatie maar ook daarbuiten. Zeker negatieve publiciteit over het vertrek van een bestuurder plaatst de Raad van Toezicht in het middelpunt van de belangstelling, zij zijn immers verantwoordelijk voor het besluit. En het stelt de Raad van Toezicht voor de vraag of de Raad voldoende heeft ingespeeld op de eerste en eerder ontvangen signalen van bijvoorbeeld andere personeelsleden. Zijn die voldoende besproken en zijn die voldoende geborgd in het werkgeversbeleid van de Raad van Toezicht? En zijn de contacten met de (G)MR aanleiding geweest om te interveniëren? Het belang van borging van de doelstellingen die de bestuurder heeft meegekregen, alsmede het proces (de HRM-cyclus) en de wijze van met elkaar omgaan zijn daarbij essentieel. Ze maken de positie van een Raad van Toezicht in het vertrek van een bestuurder duidelijker en beter te verantwoorden.

Wordt er overgegaan tot ontslag dan blijkt uit de juridische praktijk dat er dan afspraken worden gemaakt over:

  • Opzegtermijnen
  • Opzegverboden (ziekte)
  • Wettelijk of statutair adviesrecht van de (G)MR
  • Beëindigingsvergoeding
  • Concurrentiebeding