USN Skip to Content USN Skip to Footer

Goed toezicht

Het functioneren van de raad zelf

Het functioneren van de RvT zelf

Het functioneren van de Raad van Toezicht vraagt continue aandacht van de Raad van Toezicht als team en meer in het bijzonder van de voorzitter van de Raad van Toezicht in de rol van procesbewaker. Er is immers veel (meer) aandacht nodig voor het houden van toezicht op cultuur, gedrag en reputatie van de instelling, maar ook op dat van de Raad van Toezicht zelf. Kennis van zaken en oriëntatie op deze zaken is hierbij essentieel voor iedere Raad van Toezicht. In onderstaande opsomming kunt u daarover meer lezen.