USN Skip to Content USN Skip to Footer

Wat doet de RvT?

Inhoudelijke thema’s

Inhoudelijke thema’s

De Raad van Toezicht houdt toezicht op een aantal belangrijke thema’s en aandachtsgebieden. De Raad van Toezicht informeert zich hierover, bespreekt ze onderling en met de bestuurder(s) en eventueel met in- en externe stakeholders.

Thema’s en aandachtsgebieden zijn:

  • De kwaliteit van onderwijs en kinderopvang;
  • De kwaliteit van het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling; (HRM, diversiteit, veiligheid);
  • Strategieontwikkeling en realisatie;
  • Stakeholderbeleid;
  • Huisvesting en vastgoed;
  • Digitalisering;
  • Samenwerking en positionering in de regio.

Relevante informatie

 

Handreiking Toezien op goed personeelsbeleid Download (pdf)


Handreiking Fiscaliteit en de rol van de toezichthouder Download (pdf)


Handreiking Toezien op onderwijskwaliteit Download (pdf)


Toezien op samenwerkingsverbanden passend onderwijs Download (pdf)