USN Skip to Content USN Skip to Footer

Wat doet de RvT?

De toezichtsrol

De toezichtsrol

In deze rol gaat het over de wettelijke taken en verantwoordelijkheden die aan de raad toekomen en die vastgelegd zijn in de statuten en de reglementen. 

Het gaat daarbij o.a. over begroting, jaarrekening, jaarverslag en strategie. Ook gaat het over rechtmatige en doelmatige bestedingen en legitimiteit van bestuurlijk gedrag.

 Hoe deze toezichtsrol wordt ingevuld, wordt door de Raad van Toezicht vastgelegd in de toezichtvisie en uitgewerkt in een toezichtskader en toetsingskader.


Relevante informatie

 

Handreiking De taken en rollen
van intern toezicht Download (pdf)