USN Skip to Content USN Skip to Footer

Goed toezicht

Wat doet de RvT?

Wat doet de RvT?

Het toezicht moet bijdragen aan de realisatie van de doelen van de onderwijs- of kinderopvangorganisatie. De intrinsieke doelen die daarbij horen zijn dat het toezicht bewaakt dat de doelstelling van de organisatie gerealiseerd wordt en dat de (materiële en immateriële) middelen van de instelling integer worden ingezet en optimaal worden aangewend voor het bereiken van de doelstelling. Het toezicht bewaakt dat de eindverantwoordelijken handelen in het belang van de organisatie, ze vragen verantwoording van hen en voorkomen dat ze kortzichtig denken of handelen.