USN Skip to Content USN Skip to Footer

Instrumenten voor goed toezicht

Toezichtskader en toetsingskader

Toezichtskader en toetsingskader

De Raad van Toezicht formuleert op basis van de toezichtvisie, de strategische agenda van de organisatie en de belangrijkste interne en externe uitdagingen, de thema’s, vraagstukken, onderwerpen waarop het toezicht met name gericht zal zijn: het toezichtkader.

De Raad van Toezicht formuleert daarbij criteria, ijkpunten, doelstellingen die gebruikt zullen worden bij het beoordelen van de resultaten: het toetsingskader.


Relevante informatie

 

Handreiking instrumenten voor Goed Toezicht Download (pdf)