USN Skip to Content USN Skip to Footer

Instrumenten voor goed toezicht

Jaarplan, jaaragenda, agenda, commissies

Jaarplan, jaaragenda, agenda en commissies

Op basis van het jaarplan van het bestuur en het toetsingskader kan een jaaragenda worden vastgesteld, waarin de belangrijkste thema’s een plaats krijgen.

In de agenda van het reguliere overleg is steeds duidelijk wat de aard van de bespreking is, zodat de verschillende rollen helder zijn. 

De meeste Raden van Toezicht werken met commissies: auditcommissie, remuneratie of werkgever-commissie, commissie onderwijs en kwaliteit. Het is van belang die werkwijze helder te regelen. 


Relevante informatie

 

Handreiking instrumenten voor Goed Toezicht Download (pdf)


Reglement auditcommissie Download (pdf)


Reglement Commissie onderwijskwaliteitDownload (pdf)


Reglement remuneratie/werkgeverscommissie Download (pdf)