USN Skip to Content USN Skip to Footer

De (wettelijke) basis van goed toezicht

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen

In diverse wetten is de rol, taak en verantwoordelijkheid van intern toezicht vastgelegd. In het Burgerlijk Wetboek, boek 2 Rechtspersonen, zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het intern toezicht geregeld. Denk ook aan de aansprakelijkheid die hiermee samenhangt. Daarnaast zijn internationale verdragen, sectorspecifieke wetgeving, thematische wetgeving en algemene wetgeving van toepassing.


Relevante informatie

 

Handreiking Toetsing doelmatige besteding
van middelen in het onderwijs Download (pdf)


Handreiking WBTR Download (pdf)


Handreiking bestuurlijke aansprakelijkheid Download (pdf)


Vindplaats intern toezicht in wetgeving en codes Download (pdf)


Modelformulieren beoordeling kwaliteit kinderopvang Bezoek website


Inspectie van het Onderwijs - Onderzoekskaders Bezoek website