USN Skip to Content USN Skip to Footer

De (wettelijke) basis van goed toezicht

Statuten en reglementen

Statuten en reglementen

De verhoudingen tussen bestuur en intern toezicht worden formeel geregeld in statuten en reglementen. Er is onderscheid te maken tussen de statuten voor de verschillende bestuursmodellen en onderscheid tussen openbaar onderwijs en algemeen bijzonder onderwijs. Voor kinderopvangorganisaties geldt dat onderscheid niet. Van de kinderopvangorganisaties kunnen alleen organisaties met een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen lid zijn van de VTOI-NVTK.

De formele verhouding tussen bestuur en intern toezicht wordt verder vormgegeven in reglementen voor zowel bestuur als intern toezicht.


Relevante informatie

 

Voorbeeld statuten en reglementen Downloads