USN Skip to Content USN Skip to Footer

De (wettelijke) basis van goed toezicht

Bestuursmodellen

Bestuursmodellen

Onderwijs- en kinderopvangorganisaties zijn maatschappelijk van aard. De besturing van dit soort organisaties is bij wet geregeld door middel van een scheiding in functie tussen bestuur en intern toezicht. Beide hebben hun eigen verantwoordelijkheden en eigen werkterrein. 

De besturing van kinderopvang- of onderwijsorganisaties kan op verschillende manieren worden ingericht: via een stichting, vereniging, besloten vennootschap, eenmanszaak of vennootschap onder firma en bij openbaar onderwijs ook door de gemeente.

Er zijn meerdere varianten in bestuursmodellen waarin de scheiding tussen bestuur en toezicht vorm wordt gegeven:

  • Two-tier model: een raad van toezicht met een college van bestuur
  • One-tier: een dagelijks en algemeen bestuur (ook wel raad van beheer of toezichthoudend deel van het bestuur).
  • Bestuur met directie, in de vorm van het traditionele delegatie- of instructie-bestuursmodel.

Relevante informatie

 

Uitgangspunten van governance
in onderwijs en kinderopvang Download (pdf)