USN Skip to Content USN Skip to Footer

Doe mee aan de Monitor kwaliteit van Intern Toezicht!

Om als onderwijssector/ kinderopvangsector verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het intern toezicht is het noodzakelijk om te weten hoe we het doen. Dat geldt voor iedere toezichthoudende raad afzonderlijk maar zeker ook voor de sector als geheel. Met het invullen van deze monitor zetten we een eerste stap om tot een sectorbreedbeeld te komen aan de hand waarvan we het intern toezicht verder kunnen ontwikkelen en professionaliseren.

In een sector waar alles draait om leren en ontwikkelen hebben bestuurders en toezichthouders een extra verantwoordelijkheid. Zij zullen voorbeeldgedrag moeten laten zien door scherp te zijn op hun eigen ontwikkeling en professionaliteit. De monitor heeft de ontwikkeling van het intern toezicht scherp in het vizier en wil niet alleen meten, maar juist ook aanzetten tot ontwikkeling. Dat kan door als raad de monitor te gebruiken als praatpapier en reflectie-instrument.

Als Evaluatie & Monitoring Commissie hopen we op een grote respons opdat we op basis van een sectorbreedbeeld de verdere ontwikkeling van het intern toezicht een waardevolle inhoudelijke impuls kunnen geven.
Om het leren en stimuleren van het intern toezicht te ontwikkelen vragen we alle individuele toezichthouders ook als zij geen lid zijn van de VTOI-NVTK om mee te doen aan deze monitor.
Raden van Toezicht die lid zijn van VTOI-NVTK hebben via Oberon een link ontvangen.
Voor niet leden geldt dat zij gebruik kunnen maken van deze link.

Het invullen kost ongeveer 15 minuten. Verdere toelichting en uitleg leest u bij het openen van de vragenlijst.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de EMC,
Marlies Honingh
Voorzitter

*De EMC is een onafhankelijke commissie van de VTOI-NVTK die als opdracht heeft om een monitor te ontwikkelen om inzicht te krijgen in de kwaliteit van intern toezicht in onderwijs en kinderopvang.