USN Skip to Content USN Skip to Footer

Goed werkgeverschap

Visie op goed werkgeverschap

Visie op goed werkgeverschap

Goed Werkgeverschap werd tot nu toe vooral gezien als zorg voor de bestuurder. Wij zien dat er maatschappelijk steeds meer aandacht komt voor het beleid van de instelling zelf, de kwaliteit van het leiderschap en de continuïteit daarvan en dat stelt Raden van Toezicht voor de vraag hoe zij daarmee omgaan en op welke manier dat geborgd is in het werk van de Raden van Toezicht.

Wat is een ‘goed’ werkgever?

De primaire verantwoordelijkheid van een Raad van Toezicht is het werkgeverschap van de bestuurder. Een Raad van Toezicht is een “goed” werkgever wanneer tenminste de zogenaamde HRM-cyclus geborgd is in de activiteiten en agenda van de Raad van Toezicht. Anders gezegd: wanneer de cyclus van functioneren, ontwikkelen, evalueren en belonen niet alleen wordt vastgesteld in een reeks terugkerende gesprekken met de bestuurder, maar ook wordt gedocumenteerd. Hiermee borgt een Raad van Toezicht de zogenaamde professionele dialoog met de bestuurder. Daarover kan de Raad van Toezicht verantwoording afleggen in het jaarverslag.


Relevante informatie

 

De smalle en brede werkgeversrol Download (pdf)