USN Skip to Content USN Skip to Footer

Thema: Goed werkgeverschap

Rol en werkwijze remuneratiecommissie

Rol en werkwijze remuneratiecommissie

De rol van de remuneratiecommissie of werkgeverscommissie is standaard gekoppeld aan de HRM-cyclus van de bestuurder en meer concreet aan het functioneren, evalueren, beoordelen en belonen van de bestuurder. Inmiddels is er duidelijk sprake van een verbreding van de werkgeversrol van de Raad van Toezicht en dat leidt tot een oriëntatie op nieuwe aandachtgebieden voor een Raad van Toezicht. In de dialoog met de bestuurder zijn onderwerpen als de zorg voor het team aan de top, de kwaliteit en continuïteit van het leiderschap en de continuïteit van de organisatie steeds vaker het gespreksonderwerp.

Maatschappelijk verantwoord belonen

Beloningen van bestuurders liggen al langere tijd onder een maatschappelijk vergrootglas en dat betekent dat niet alleen binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens moet worden geacteerd maar ook dat er sprake dient te zijn van een beheerst salarisbeleid van de Raad van Toezicht. De verbreding van de werkgeversrol alsmede de maatschappelijke context waarbinnen dat gebeurt vraagt ook om een periodieke herijking van het werk van de remuneratiecommissie, waarbij de volgende aspecten relevant zijn:

  • Is er sprake van een maatschappelijk verantwoord salarisbeleid?
  • Is er naast vaste beloning ook sprake van variabele beloningscomponenten en hoe is dat verder geregeld en afgesproken en in welke verhouding?
  • Hoe verhoudt zich de ontwikkeling van de beloning van de bestuurder tot de andere leden van het bestuur en de overige personeelsleden?
  • Hoe wordt het werk van de remuneratiecommissie afgestemd met het bestuur en hoe wordt dat werk verantwoord?
  • Verantwoordt de Raad van Toezicht zich in zijn jaarverslag over het gevoerde salarisbeleid voor de bestuurder?
  • Is de verbreding van de dialoog met de bestuurder ook geborgd in het werk van de remuneratiecommissie of werkt de Raad van Toezicht daarnaast ook met een commissie mens en organisatie of een commissie personeelsbeleid?

Relevante informatie

 

Smalle en brede werkgeversrol Download (pdf)


Reglement remuneratie/werkgeverscommissiecommissie Download (pdf)