USN Skip to Content USN Skip to Footer

Goed toezicht

Visie op goed toezicht

Visie op goed toezicht 

Goed toezicht draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van onderwijs en kinderopvang en daardoor aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen, scholieren en studenten. De VTOI-NVTK staat voor toezicht in het onderwijs en de kinderopvang dat vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.

De Raad van Toezicht wordt steeds meer aangesproken op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waar intern toezicht zich in eerste instantie meer richtte op doelmatigheid en rechtmatigheid, is dat nu veel meer gericht op de maatschappelijke opdracht. Toezicht is in ontwikkeling en niet statisch. Daarom moet iedere instelling, groot of klein, blijven nadenken hoe het toezicht wordt ingericht, functioneert en evalueert en daarmee borgt.

De VTOI-NVTK heeft de principes van Goed Toezicht vastgelegd in de Code Goed Toezicht en deze principes uitgewerkt in een aantal basiskenmerken van Goed Toezicht.


Relevante informatie

 

Code Goed toezicht Download (pdf)


Goed Toezicht: IJken en Verrijken
(eindadvies kwaliteitscommissie) Download (pdf)