USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kwaliteit van het onderwijs

Tijdens het lunchcollege ging Sam dieper in op het toezichthouden op de kwaliteit van het onderwijs. 

Om de onderwijskwaliteit te verbeteren wordt er veel onderzoek gedaan naar wie er invloed heeft op die kwaliteit en wie daar welke rol in speelt. Kwaliteit van bestuur is een van de factoren die veel aandacht krijgt en in het verlengde daarvan uiteraard ook de RvT. Maar wat is onderwijskwaliteit eigenlijk? Hoe kun je als RvT toezien op die kwaliteit? En waar beginnen en eindigen jouw verantwoordelijkheden als RvT? Toezichthouder in het onderwijs, voormalig bestuurder & adviseur Sam Terpstra gaf in de webinar antwoord op de prangende vragen over toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs. 

Bekijk hier de resultaten van de Mentimeter| Download