USN Skip to Content USN Skip to Footer

Herziene onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie

‘Toezichthouders hebben maatschappelijke verantwoordelijkheid’ Het bestuur is tijdens het vierjaarlijkse onderzoek van de Onderwijsinspectie het eerste aanspreekpunt, maar de inspectie gaat daarnaast altijd in gesprek met de raad van toezicht. Tijdens dit lunchcollege geeft Rob Vink (inspecteur VO) tekst en uitleg over de herziene onderzoekkaders en wat dit voor het intern toezicht betekent.