USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onboarding voor nieuwe leden van de RvT

In dit lunchcollege werd het belang van een goede onboarding voor nieuwe leden van een RvT toegelicht door Sandra van Draanen en Marielle Troudes (L&D Talents). Aan de hand van de 5C's werd besproken welke punten zeker thuishoren in een inwerkprogramma.

  • Compliance: informatie over wet- en regelgeving en reglementen
  • Clarification: helder zijn over de functie en de verwachtingen
  • Culture: formele- en informele normen binnen een organisatie
  • Connection: het belang van (interne) relaties en informatienetwerken
  • Creativity:  vanuit creativiteit, persoonlijke ervaring en ontwikkeling, ideeën inbrengen

Op verzoek van de VTOI-NVTK werd een 6e C ingebracht, nl. Courage: het ruimte geven en nemen om een ander gezichtspunt naar voren te brengen.

Tot slot werd het eerste ontwerp van de toolkit onboarding  gepresenteerd.

Bekijk hier de mentimeter resultaten 

Download hier de presentatie