USN Skip to Content USN Skip to Footer

Eigentijdse invulling van de werkgeversrol van de RvT

Invulling geven aan de werkgeversrol, Hoe doet je dat nou en hoe maak je het eigen.. Zij hebben samen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een tweetal recente handreikingen over de werkgeversrol: over het remuneratiebeleid en over de evaluatie & ontwikkeling van bestuurders. In dit lunchcollege bespraken Mariëla en Arthur diverse aspecten van de werkgeversrol. In hoog tempo passeerde veel informatie en roerden ook de deelnemers zich met vragen en opmerkingen. Zoveel zelfs dat niet alle vragen tijdens het lunchcollege beantwoord konden worden. Deze resterende vragen hebben we nu ook van een antwoord voorzien.