USN Skip to Content USN Skip to Footer

Toezien op Samenwerkingsverbanden: handvatten voor goed toezicht

Online Lunchcollege, Marieke Dekkers en Monica Robijns

De bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden (SWV-en) blijft een actueel onderwerp. Er is een wetgeving in de maak die de onafhankelijkheid van RvT's van SWV'en moet borgen. Tegelijkertijd roept die eis voor onafhankelijkheid ook de vraag op wat dat in de praktijk zal gaan betekenen voor de wijze waarop dat toezicht zal worden uitgevoerd. Hoe doe je dat, onafhankelijk toezicht houden? Welke stappen kun je als Raad van Toezicht zetten en waar begin je? 

In het lunchcollege gaan Marieke Dekkers, voorzitter van het College van Bestuur van SWV Koers VO in de regio Rotterdam, en Monica Robijns, voorzitter Raad van Toezicht SWV Waterland VO en onafhankelijk voorzitter van de ALV SWV Zuid Kennemerland met elkaar en met de kijker in gesprek over (onafhankelijk) toezichthouden op samenwerkingsverbanden.


Relevante Links