USN Skip to Content USN Skip to Footer

De hybride toezichthouder? Toezicht tussen de bedrijven door

Drs. Frans Grobbe is organisatieadviseur en opleider, gespecialiseerd in meerpartijen-samenwerking (AO Organisatieontwikkeling). Zijn bijdragen zijn erop gericht een goed samenspel tussen organisaties op gang te laten komen in een situatie waarin daarvoor aan het begin meestal het houvast ontbreekt (bijv. van positiemacht, procedures, werkafspraken, werkrelaties). In interactie tussen organisaties ontstaan beelden over elkaar en komen daarmee meer of minder constructieve patronen op gang met alle gevolgen vandien. Het beter begrijpen van -en werken met - deze patronen, vanuit verschillende rollen, is onderwerp van het gesprek vanmiddag.