USN Skip to Content USN Skip to Footer

Diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit is een breed begrip, waarbij meestal onderwerpen als leeftijd, sexe, opleiding en culturele achtergrond direct genoemd worden. En natuurlijk zijn dit belangrijke aspecten van diversiteit. Het is belangrijk om je als raad van toezicht af te vragen hoe je met diversiteit omgaat en hoe je erop toeziet. Dus: hoe is het gesteld met de diversiteit op de instelling zelf? En is er naast diversiteit ook sprake van inclusie binnen de organisatie, waarbij individuen zich gewaardeerd voelen om hun unieke kenmerken maar zich ook verbonden voelen met de rest van de organisatie? In het lunchcollege gaat Eduard Schmidt-Postmes in op verschillende aspecten van diversiteit en inclusiviteit.