USN Skip to Content USN Skip to Footer

Boardroomdynamics en teamvorming in de RvT

Wat zijn terugkerende dilemma's omtrent de groepsdynamische processen die zich binnen een RvT voltrekken in het samenspel tussen bestuur en toezicht en tussen toezichthouders onderling? Hoe smeed je een succesvolle tandem tussen bestuur en RvT? Zijn de afspraken van en in de RvT over de wijze waarop toezicht wordt gehouden voldoende ‘doorleefd’, gedragen en vastgelegd en hoe groot is het risico op misverstanden, rolverwarring en conflicten? Voeren we als RvT's het goede gesprek met elkaar en met de bestuurder(s). Anthon van der Horst gaat er tijdens dit lunchcollege op in.