USN Skip to Content USN Skip to Footer

Teambuilding in de RvT

Het proces van zelfevaluatie gaat om terugblikken, maar ook om vooruitkijken, al dan niet met de hulp van een extern begeleider. In dit lunchcollege geeft Anita van der Wal aan de hand van de 4 S’en - van Stakeholders, Strategie, Sturing en Samenspel - inzicht in hoe je als toezichthouder zó vorm geeft aan de zelfevaluatie, dat het de raad van toezicht en de hele organisatie ten goede komt.