USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderschat rol als RvT niet

Op 31 oktober heb je gekeken naar het lunchcollege met Edith Hooge. Toezichthouders in het onderwijs hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, net als de schoolbesturen en de overheid. Maar het is onvoldoende duidelijk wie welk rol heeft. De bestuurlijke verhoudingen, zo adviseert de Onderwijsraad, moeten worden hersteld, in het belang van goed onderwijs.  

Presentatie en mentimeter lunchcollege
Antwoorden overige vragen chat