USN Skip to Content USN Skip to Footer

Inschrijven organisatie

Wil je lid worden van onze vereniging? Het lidmaatschap is bedoeld voor alle raden van toezicht/toezichthoudende besturen in onderwijs en kinderopvang. De aangemelde toezichthouders hebben als lid toegang tot ons ledenportaal en kunnen gebruik maken van diverse voordelen. Vraag je je af of je binnen deze categorie valt, neem dan gerust contact met ons op.

Het lidmaatschap in een notendop

Als lid

 • ontvang je onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief 'Inzien';
 • neem je kosteloos deel aan ledenbijeenkomsten en netwerken;
 • krijg je een substantiële korting op de kosten van het jaarcongres;
 • betaal je een gereduceerd tarief voor opleidingen van de VTOI-NVTK academie;
 • heb je toegang tot de vraagbaak voor eerstelijns of tweedelijns advies;
 • plaats je kosteloos vacatures voor nieuwe toezichthouders;
 • heb je toegang tot het complete aanbod van handreikingen en modelreglementen.

De kosten van het lidmaatschap zijn afhankelijk van het aantal leerlingen (onderwijs) of de omzet (kinderopvang). Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie voor het jaar van aanmelding berekend naar rato van de resterende maanden van dat jaar.

Aanmelden als lid van de VTOI-NVTK

Maak uw keuze uit onderstaande sectoren. Indien uw organisatie onder beide sectoren valt, dan verzoeken wij u de primaire sector aan te houden van uw organisatie.

Inschrijfformulier

Sector kinderopvang

Voor de sector kinderopvang bedraagt de contributie voor het jaar 2023:

 • € 169,- bij een omzet van minder dan 0,5 miljoen euro
 • € 345,- bij een omzet van 0,5 - 1 miljoen euro
 • € 633,- bij een omzet van 1 - 2 miljoen euro
 • € 960,- bij een omzet van 2 - 5 miljoen euro
 • € 1.268,- bij een omzet van 5 - 10 miljoen euro
 • € 1.583,- bij een omzet van meer dan 10 miljoen euro

Inschrijfformulier

Sector onderwijs

Voor de sector onderwijs bedraagt de contributie voor het jaar 2023:

 • € 762,- bij een leerlingenaantal tot 500 leerlingen
 • € 1.524,- bij een leerlingenaantal groter dan 500 leerlingen