USN Skip to Content USN Skip to Footer

Toezien op samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toezien op samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Met deze publicatie wil de VTOI-NVTK diverse aspecten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs belichten vanuit het perspectief van het intern toezicht. Het heeft tot doel de toezichthouder te helpen zich
te oriënteren of verder te verdiepen in wat er speelt rondom dit thema, aan de hand van analytische of beschouwende artikelen en verhalen uit de praktijk.