USN Skip to Content USN Skip to Footer

Handreiking samenspel medezeggenschap en toezicht

Handreiking samenspel medezeggenschap en toezicht

In deze handreiking wordt het het samenspel tussen RvT en (G)MR beschreven. Er worden suggesties gedaan voor het vormgeven van de relatie tussen RvT en (G)MR in de dagelijkse praktijk. Daarnaast worden een aantal voorbeelden uit de praktijk aagereikt.