USN Skip to Content USN Skip to Footer

Code Goed Toezicht (2021)

Code Goed Toezicht (2021)

De Code Goed Toezicht  gaat uit van zeven principes, gebaseerd op de kernwaarden van de vereniging. De principes zijn uitgewerkt in normen en good practices, een nadere concretisering van de vorm en inhoud van het toezicht. De Code Goed Toezicht biedt uitgangspunten, die het gesprek over kwaliteit en inhoud van
het toezicht in de RvT en binnen de VTOI-NVTK kunnen ondersteunen.