USN Skip to Content USN Skip to Footer

Wetsvoorstel versterking positie leerlingen en ouders passend onderwijs naar de Tweede Kamer

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de basis- en extra ondersteuning die de school biedt, voortaan in de schoolgids moet staan. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) als apart document vervalt. Via het hoorrecht kan de leerling voortaan meepraten over de ondersteuning die hij of zij ontvangt. Het schoolbestuur motiveert de beslissing over het ontwikkelingsperspectief aan de leerling en licht toe hoe de mening van de leerling is meegenomen in de besluitvorming.

Het samenwerkingsverband krijgt als wettelijke taak om een ouder- en jeugdsteunpunt in te richten, dat ouders en leerlingen informeert, ondersteunt en begeleidt bij de vormgeving van passend onderwijs. De ervaringen van ouders en leerlingen worden gebundeld en het samenwerkingsverband wordt hierover geïnformeerd, zodat deze ervaringen een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsontwikkeling van passend onderwijs. De nieuwe wet zou op 1 augustus 2024 moeten ingaan.