USN Skip to Content USN Skip to Footer

Wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ vergroot segregatie

De leerlingenpopulatie op nieuwe scholen is over het algemeen homogener dan op bestaande scholen. Dat blijkt uit de tussenrapportage 2024 over de Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen. Het blijkt dat nieuwe basisscholen over het algemeen starten met vooral kinderen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren en die niet per se in de buurt wonen. Na verloop van tijd neemt de segregatie wat af, omdat ook ouders uit de directe omgeving voor de nieuwe school kiezen.

In het voortgezet onderwijs speelt in aanvang precies hetzelfde, maar daar blijft de samenstelling van de leerlingenpopulatie na verloop van tijd eenzijdig. Volgens de tussenrapportage dragen veel nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs zo bij aan segregatie. Met de wet is de procedure voor het starten van nieuwe scholen in het funderend onderwijs gewijzigd en is er meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Nu kan meer rekening worden gehouden met wat leerlingen en ouders willen.