USN Skip to Content USN Skip to Footer

Werknemers onderwijs erg tevreden met cao en salaris

CBS en TNO hebben eind 2023 de nationale enquête arbeidsomstandigheden (NEA) uitgevoerd en aan werknemers gevraagd hoe tevreden ze zijn met hun cao en hun salaris. Hieruit blijkt dat 81 procent van de Nederlandse werknemers in 2023 (heel) tevreden was met hun cao en salaris, ten opzichte van 77 procent in 2022. Verder was gemiddeld 78 procent tevreden met het salaris (in 2022 74 procent).

In het onderwijs en het openbaar bestuur waren werknemers in 2023 het vaakst (heel) tevreden, met zowel salaris als cao. In het onderwijs is 91 procent tevreden of heel tevreden over de cao. Daarmee staat het onderwijs bovenaan. De sector ‘informatie en communicatie’ is hekkensluiter met 68 procent. De sector zorg en welzijn bungelt wat de salaristevredenheid betreft onderaan, daar is slechts 75 procent tevreden over het inkomen. Wel is de tevredenheid met de cao en het salaris hier in 2023 vergeleken met andere sectoren het sterkst toegenomen.