USN Skip to Content USN Skip to Footer

Weer meer dossiers bij vertrouwensinspecteurs onderwijs

In het schooljaar 2022-2023 zijn bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 2152 nieuwe dossiers binnengekomen over het onderwijs. Dit is een stijging van 409 dossiers ten opzichte van schooljaar 2021-2022. Toename van het aantal meldingen is, met uitzondering van radicalisering, in alle meldingscategorieën zichtbaar.

De stijging kan verschillende oorzaken hebben, meldt de onderwijsinspectie. Het groeien van de bekendheid van het meldpunt kan een rol spelen, maar er kunnen ook echt meer zaken zijn die spelen. De vertrouwensinspectie rapporteert alleen over aantallen, ze doet geen onderzoek naar de achtergrond van de stijging. Wel bericht de inspectie over trends die ze opmaakt uit de dossiers.

In schooljaar 2022-2023 gingen 992 meldingsdossiers over psychisch geweld, in 560 dossiers ging het om fysiek geweld, in 318 over seksuele intimidatie en in 152 om (mogelijk) seksueel misbruik. Het aantal dossiers over discriminatie en radicalisering bedraagt respectievelijk 116 en 7.

Sinds enkele jaren opent de inspectie steeds meer dossiers over seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Daarbinnen groeit vooral het aantal dossiers over ‘met taken belaste personen’ richting minderjarige leerlingen of studenten. Een met taken belast persoon is bijvoorbeeld een leerkracht of een lid van het onderwijsondersteunend personeel. Bij 75 van de 91 dossiers is de melder naar de zedenpolitie doorverwezen om daar melding te maken of om aangifte te doen.

Het merendeel van de dossiers in het onderwijs gaat echter over psychisch geweld, gevolgd door fysiek geweld. Op basisscholen en middelbare scholen is steeds vaker sprake van ernstig geweld. Ging het voorheen voornamelijk over duwen en trekken, afgelopen schooljaar was er een verschuiving naar mishandeling of letsel door schuld.