USN Skip to Content USN Skip to Footer

VTOI-NVTK verwelkomt nieuwe voorzitter en bestuurslid

Op 24 juni heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de voordracht van Yvonne Leenen als voorzitter van VTOI-NVTK en Esther de Jong als nieuw bestuurslid. Hiermee is het nieuwe bestuur van VTOI-NVTK compleet naast niet-uitvoerend bestuurders Petra Hoogerwerf en Martin Janssen en uitvoerend bestuurder Geert van der Tang.

Drs. Yvonne Leenen is zzp’er bij GO4VO (governance for values in operation) en bekleedt verschillende toezichthoudende functies binnen het onderwijs en woningbouwcorporaties. Tijdens de ALV bedankte zij de selectiecommissie. “De waardes die ik in het toezicht en de onderlinge samenwerking belangrijk vind werden erkend en herkend in de diverse gesprekken die ik had met de sollicitatiecommissie. Dat voelde voor mij als thuiskomen. Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan”, sprak Yvonne Leenen tijdens de ALV.

Esther de Jong is controller a.i. voor de onderwijsbranche en is toezichthouder bij Passend Onderwijs West-Friesland. Ook zij geeft aan erg uit te kijken naar de samenwerking met de collega’s en de leden. “Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van de vereniging en de stichting”, gaf ze aan.

Het nieuwe bestuur start op 1 juli 2024. De nieuwe bestuursleden worden na de zomer verder aan je voorgesteld.